27 obras en la capital esperan solo adecuación del gasto en los presupuestos de la Deputación de Ourense

 
 
Se trata de otra actuación en clave de cooperación institucional. Firmado el convenio entre Baltar y Caride, ya solo falta adecuar el gasto a los presupuestos vigentes de la Deputación (los de 2019) y los próximos de 2020
 
 
 
Miguel Caride | Manuel Baltar
2 de Septiembre de 2019: OURENSE DIXITAL

27 obras y sus respectivos proyectos aguardan a la aprobación de los Presupuestos de 2020 de la Deputación de Ourense así como la correspondiente modificación de créditos de los del año en curso, para ser llevadas a cabo en la capital ourensana. Todas ellas están en el documento firmado este pasado fin de semana por el titular de la Deputación ourensana y el concelleiro de Infraestruturas del Concello de Ourense, Manuel Baltar y Miguel Caride, respetivamente, y entran en el compromiso de cooperación existente entre ambas instituciones.

Se trata de proyectos de acondicionamiento urbano, accesibilidad, mejoras en vías, calles y paseos fluviales, saneamiento, alumbrado y los elevadores proyectados en su momento por Democracia Ourensana. Según la Deputación ourensana, "proxectos que se atopan paralizados por dificultades económicas e xurídicas, debido ao orzamento prorrogado co que se atopou o grupo de Goberno do Concello de Ourense". Manuel Baltar ratificó dicho compromiso de cooperación institucional, y señaló en relación a los 27 proyectos que "nos orzamentos de 2020 da Deputación de Ourense e na modificación de crédito de 2019, que aprobaremos no pleno do vindeiro 27 de setembro, reflectirase esta aportación económica e outras, da Deputación para o Concello de Ourense, para levar a cabo estes proxectos, cuxa finalidade é a de facer cidade".

Esta es la relación de los 27 proyectos que entran en dicho convenio, y que supondrán una inversión muy próxima a los 11 millones de euros, exactamente 10.947.631 euros:

1.- Proxecto de acondicionamento de traseiras Roi Paez-A Milagrosa. Importe total: 166.072 euros.
2.- Proxecto de mellora de accesibilidade na rúa Arias Paez e zona de influencia. Importe total: 307.235 euros.
3.- Proxecto de rehabilitación de firmes e melloras nas rúas e beirarrúas de Covadonga: Júpiter e outras. Importe total: 591.827 euros.
4.- Proxecto de urbanización na rúa Miradoiro e primeiro tramo de Camiño da lebre. Importe total: 578.170 euros.
5.- Proxecto de acondicionamento nas rúas Salto do can e Carballo. Importe total: 958.681 euros.
6.- Proxecto de urbanización na zona de aparcamento tras polideportivo de Oira. Importe total: 373.950 euros.
7.- Proxecto de acondicionamento do tramo inicial do Paseo fluvial de Oira, deica rúa Alfredo Brañas, Camiño da praia e estacionamento público. Importe total: 311.019 euros.
8.- Proxecto de acondicionamento en rúa A baixada a igrexa e Camiño das fontes en Santa Mariña. Importe total: 546.875 euros.
9.- Proxecto de ampliación e acondicionamento de vial de unión entre Pradobó e O Pereiro. Importe total: 870.207 euros.
10.- Proxecto de acondicionamento da rúa Vía Vella-Santa Ana do Pino. Importe total: 343.532 euros.
11.- Proxecto de acondicionamento da rúa de Eirasvedras-San Miguel de Canedo. Importe total: 104.744 euros.
12.- Proxecto de renovación do pavimento, firme e alcantarillado na rúa Ribeira de Canedo. Importe total: 279.635 euros.
13.- Proxecto de humanización da rúa do Sol, Boa Vista e do Campo-Eiroás. Importe total: 770.833 euros.
14.- Proxecto de acondicionamento do Camiño da Pedreira-Seixalbo. Importe total: 131.851 euros.
15.- Acondicionamento de espazos urbanos na cidade de Ourense, rúa Vázquez Núñez. Importe total: 514.346 euros.
16.- Proxecto de instalación de elevador na Cruz Alta-A Milagrosa. Importe total: 1.354.166 euros.
17.- Proxecto de instalación de elevador na rúa Avilés de Taramancos (a altura da ponte de Ervedelo). Importe total: 260.416 euros.
18.- Proxecto para a eliminación de punto de verquido no regato do Chis-Rúa da Marquesa-Rairo. Importe total: 194.059 euros.
19.- Proxecto de conexión rede de saneamento Santa Mariña-Praza das Fontes coa rede xeral de Rairo. Importe total: 349.704 euros.
20.- Proxecto de ampliación de alumeado público N-120, Untes-Santa Cruz. Importe total: 86.983 euros.
21.- Proxecto de acondicionamento e mellora da rúa Bedoya (entre a súa intersección coa rúa do Paseo e coa avenida de Bos Aires). Importe total: 280.000 euros.
22.- Mellora de firme e pavimentos na rúa Pardo de Cela (desde a praza de Concepción Arenal até a ponte do Milenio). Importe total: 236.000 euros.
23.- Rehabilitación do firme nas rúas Nosa Señora da Saínza e Ramón Puga. Importe total: 428.000 euros.
24.- Proxecto de continuidade do paseo da marxe do río Barbaña entre A Molinera e a ponte Irmáns Xesta. Importe total: 134.440 euros.
25.- Proxecto de humanización da Canella do Barbaña-Pozo do Inferno. Importe total: 253.750 euros.
26.- Proxecto de urbanización do campo do Outeiro e rúa do Outeiro, en Velle. Importe total: 442.626 euros.
27.- Acondicionamento da estrada desde OU-506 até o cemiterio de Velle. Importe total: 78.498 euros

 
 
   Imprimir Página
 
 © Copyright OURENSE DIXITAL
 
     
 
 
     
     
 
HACE HOY UN AÑO
3, Lunes