El Concello de Ourense anuncia en esta ciudad el primer Parque Inclusivo de Galicia
 
Con un presupuesto de 735.000 euros y a construir en sólo 4 meses, será un espacio de juegos para personas de cero a 70 años
 
 
 
 
 
 
13 de JULIO de 2017: OURENSE DIXITAL

Según anunció el alcalde de Ourense a la conclusión de la Xunta de Goberno de este jueves, Ourense contará con el primer Parque Inclusivo de Galicia. Es decir, una zona de juego para "usuarios activos" desde los cero a los 70 años. Será en la actual zona o Parque de la Alameda do Cruceiro de esta ciudad, entre las calles Concejo y Progreso. Y el proyecto dispondrá de un presupuesto de 735.000 euros y habrá de estar ejecutado en 4 meses a partir de su adjudicación.

"Actuarase sobre o construido para devolver usos y para modificar as necesidades ao momento actual", señaló el alcalde de la ciudad. Y añadió Jesús Vázquez: "debemos recuperar a oportunidade dos espazos verdes como lugares de convivencia a través do lecer activo fóra do sistema viario e as súas estridencias e, de ser posible, dun modo igualitario". El proyecto incluye abrir el espacio a las dos calles, especialmente Progreso que se sitúa en un plan inferior. De hecho, se indica, que "o equipo redactor do proxecto tentou potenciar as entradas pasando dunha soa entrada accesible a dúas, ambas desde a rúa Concello. Unha vez dentro atopámonos cun paseo perimetral que enmarca no seu interior catro zonas de esparexemento totalmente diferentes pero algunhas delas moi vinculadas".

Según el alcalde de la ciudad, "a rehabilitación da Alameda do Cruceiro como parque lúdico sostense na manifestación de que ante o xogo todos somos iguais. O xogo é un elemento integrador, democrático, sociabilizador, habilitador de espazos de reflexión, faladoiro, descanso e actividade libre nunha contorna de marcado carácter positivo", dijo Jesús Vázquez.

 
Volver atras
Imprimir Página
 
 
 © Copyright OURENSE DIXITAL
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
HACE HOY UN AÑO
14, JUEVES