Qué no hace mal la concelleira Sofía Godoy, se pregunta el GMS, que pide al alcalde que la envíe a casa
 
Hasta 20 razones para su cese o dimisión dio este martes la concelleira García Lozano, entre asuntos atascos, mentiras e incumplimientos de Godoy Gómez-Franqueira
 
 
 
 
 
Sofía Godoy Gómez-Franqueira
14 de MARZO de 2017: OURENSE DIXITAL

Hasta una veintena de razones ha dado este martes el Grupo Municipal Socialista en el Concello de Ourense para que la concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Sanidade, Xuventude e Voluntariado, Sofía Godoy Gómez-Franqueira, se vaya a casa. El PSOE ha pedido su dimisión o cese por el alcalde de Godoy Gómez-Franqueira en el cargo, por su "evidente incapacidade de xestión, desidida e absoluta falta de sensibilidades e valores para liderar e coordinar proxectos e iniciativas no ámbito social, sanitario e xuvenil" de esta ciudad. El relatorio de la concelleira socialista Concha García Lozano se cierra con un caso "vergonzoso": cuando la popular abonó 25 horas extra a 2 funcionarios de Benestar Social por el celo puesto en el traslado de dependencias de la Concellería de la calle Arcedianos a Bispo Carrascosa. No existen informes de que tales horas se hayan llegado a hacer, pero sí de que uno de esos funcionarios es un afín al Partido Popular, señaló García Lozano.

Según el PSOE, la concelleira delegada del Gobierno de Vázquez Abad miente: en el Protocolo para acoger a los refugiados del Programa Ourense Integra. Adolece de falta de control, cuando en el Servizo de Axuda no Fogar mantiene en precario desde un hace año el propio servicio y la contratación de la nueva concesión paralizada. Está paralizado el Plan de Infancia e Adolescencia; lleva retraso con la Ordenanza que ha de regular las viviendas de Emergencia Social; se ha suprimido el Programa de Atención ás Familias Monoparentais; está sin contrato, pero además ni siquiera se ha redactado el nuevo pliego de condiciones, del Servizo de Comedor sobre rodas; el Comité Cidadán Antisida se ha quedado sin respaldo y van ya 6 meses esperando porque se tramite el Programa Engánchate ao traballo; hasta la perrera municipal tiene problemas y Progape retrasos a la hora de cobrar, que sólo solucionaron la correspondiente denuncia de la concelleira del PSOE a los medios de comunicación y que certificó la propia Sofía Godoy ordenando pagar al día siguiente.

En materia de Igualdade, García Lozano alude también al más reciente episodio de los actos del Día da Muller Traballadora: "Falta de previsión, sensibilidade e frivolidade foron as súas características principais, cun programa recheo de actividades deportivas, insuficiente, desconectado da realidade e no que se organizan actividades susceptibles de ser con ánimo de lucro para terceiros vinculados coa súa organización política... Un desastre sen precedentes no que nos negamos a participar". El Grupo Municipal Socialista consideró este martes que "está claro que nos sobran  os motivos para facer esta solicitude —la de la dimisión de Sofía Godoy— ao señor alcalde".

 

Los 20 incumplimientos de Godoy Gómez-Franqueira según el PSOE

 • A mentira do 1º Protocolo de Galicia para Acollida de Refuxiados e o Programa Ourense Integra. Anunciados ao inicio da lexislatura como medidas estrela, os dous quedaron en nada real e efectivo.

 • A falta de control do Servizo de Axuda no Fogar, a precarización do servizo e os problemas na nova adxudicación. Case un ano en precario por parálise na contratación da nova concesión, perda de horas de prestación a persoas dependentes, falta de informes de seguimento por parte do Concello, etc.

 • Pasotismo total para a posta en marcha dos Consellos Municipais da Área Social. Remataron por constituírse e convocarse algúns deles, non todos, como consecuencia da reiteración de solicitudes do PSOE.

 • A parálise do I Plan de Infancia e Adolescencia. Máis dun ano despois de que se fixeran as aportacións por parte dos grupos políticos non se soubo nada máis, nin se se resolveron, nin se se contemplaron, nin se hai documento definitivo, nin sequera borrador.

 • O retraso na aprobación da Ordenanza Reguladora de Vivendas de Emerxencia Social. Meses de debate e intentos de consenso coa concelleira, que demorou a súa aprobación pola non aceptación das emendas dos grupos da oposición nun principio.

 • A crítica situación do Servizo de Comedor Sobre Rodas, sen contrato e sen redactar o prego sequera, prestarase en precario durante o 2017.

 • A supresión do Programa de Atención a Familias Monoparentais. En principio, segundo a concelleira íase a redactar un novo que mellorara o existente, pero despois de máis de un ano, o novo aínda non existe.

 • A recuperación da vella política de persoal nas súas áreas delegadas, coas polémicas coberturas do posto de Educador Social do CIMM, do Médico da UCA e a falta dos principios de transparencia, publicidade e libre concorrencia na recente convocatoria de 2 Educadoras de Familia.

 • A convocatoria de Becas de Libros e Comedor Escolar máis desastrosa da historia do Concello de Ourense, sen resolverse antes do inicio do curso escolar, que desencadeou gasto en horas extras aos funcionarios pola súa falta de previsión, e cuxa publicación dos listados definitivos foi precipitada e bordeando a legalidade.

 • O abandono da Canceira Municipal. A presión e seguimento diario dos socialistas acadou as melloras que a protectora solicitaba no proxecto de remodelación, que o PP non contemplaba, e que o pago de facturas non se demorara a base de denuncias nos medios de comunicación.

 • A nefasta xestión para a cesión gratuíta da Unidade de Saúde Mental A Ponte para ampliación do Centro Cívico. Nun ano dende a aprobación en pleno da nosa iniciativa, só mandaron dúas cartas para saber a quen dirixirse para solicitala, desinterese total e absoluto por unha infraestrutura gratuíta para o desfrute dos veciños do barrio.

 • Falta de respaldo institucional ao Comité Cidadán Antisida. Seguimos a agardar que se tramite a recuperación do Programa “Engánchate ao Traballo” despois de case 6 meses, aprobado en pleno a iniciativa do PSOE.

 • Falta de información sobre as xestións para a dotación dun novo Local para a Asociación Renacer. Seguimos tamén a agardar polas xestións realizadas en relación coa posta a disposición dun local para este colectivo, tal e como propuxemos o pasado mes de Novembro, ata o de agora non hai resposta.

 • Desmantelamento total das UNIS e Listas de Espera de más de 3 meses nas solicitudes de prestacións sociais. Denunciamos publicamente os recortes nas UNIS de A Ponte, Centro e O Couto en canto ao persoal e aos servizos prestados que repercuten claramente na calidade na atención ao cidadán.

 • O inapropiado traslado da Oficina de Atención ao Consumidor (OMIC) á UNIS das Lagoas. Non consideramos axeitado que a OMIC se atope deslocalizada e o que é máis grave que se mesturen servizos e persoas necesitadas ou en situacións de emerxencia social, con aqueles que como consumidores acoden a informarse ou presentar as súas reclamacións.

 • A falta de medidas urxentes a nivel municipal ante a situación crítica e de colapso na asistencia sanitaria do CHUOU. O Concello permaneceu alleo á situación e preferiu primar o corporativisimo perante a protexer os dereitos dos seus veciños nin sequera convocando a Mesa de Participación Social e Seguimento Sanitario.

 • Prestación en precario e demoras na nova adxudicación do Contrato de Teleasistencia Domiciliaria do Concello de Ourense.

 • Abandono do Centro de Información á Muller (CIMM). Os socialistas esiximos dotación de persoal, maior asignación económica e posta en valor da súa actividade, sen que polo de agora vexamos resultados.

 • O escandaloso programa de Actos do Día Internacional da Muller 2017. Falta de previsión, sensibilidade e frivolidade foron as súas características principais, cun programa recheo de actividades deportivas, insuficiente, desconectado da realidade e no que se organizan actividades susceptibles de ser con ánimo de lucro para terceiros vinculados coa súa organización política... Un desastre sen precedentes no que nos negamos a participar.

 • O vergonzoso abono de 25 horas extras a 2 funcionarios de Benestar Social, un deles moi afín a súa organización política, supostamente adicadas á premura no traslado de dependencias de Arcedianos a Bispo Carrascosa, que comunmente realizan os operarios de Servizos Xerais do Concello, do que non existe informe de habelas realizado.
 
Volver atras
Imprimir Página
 
 
 © Copyright OURENSE DIXITAL
 
 
     
   
  Concha García Lozano, PSOE  
     
  Noticias Relacionadas  
  Los 20 incumplimientos de Godoy Gómez-Franqueira según el PSOE  
   
     
 
 
     
 
 
 
 
HACE HOY UN AÑO
15, MARTES