Quintela de Leirado no paga nóminas, los munícipes cobrarán 60 € por día de trabajo
 
 
En Quintela de Leirado no hay fijos a munícipes, pero los concelleiros de Gobierno pueden cobrar. Lo harán a razón de 60 euros por día que sea preciso que asistan al Concello
 
 
 
Marzo de 2020: OURENSE DIXITAL
 
 
 
   Imprimir Página
 
 © Copyright OURENSE DIXITAL
 
     
 
Imprimir Página
 
     
 
 
     
     
   
  J. A. Pérez Cortés, alcalde (PP)